CZECH

DEUTCH

 

                            ROZPIS

V Roce 2016 se koná A-H-C SUPERCUP, nadregionální série závodů v kategorii Oldtimer-Classic-Sport.

Název A-H-C se skládá z:

A = Rakousko (Austria)
H = Maďarsko (Hungary)
C = Česká republika (Czech Rep.)

Série závodů se skládá ze 6 Oldtimer-Rallye, vždy dvě ve výše uvedených zemích.

Hodnoceny jsou 4 nejlepší výsledky, takže každý z účastníků má možnost si nechat škrtnout dva nejhorší výsledky. Organizátoři se nemohou účastnit svých vlastních rallye, tím pádem musí na těchto svých akcích využít jeden ze dvou škrtaných výsledků.

Organizace a kontaktní osoby řidičů:

 Michael Berger
Fritz Jirowsky
Andras Noszvai
Michaela Klossova

Akce:

23.04.2016             HUNGARIA CLASSIC
19.-21.05.2016       KARAWANKEN CLASSIC
01.-02.07.2016       HÖLLENTAL CLASSIC
15.-16.07.2016       KARLSBAD CLASSIC
26.-27.08.2016       HANÁCKÝ CLASSIC

09.-10.09.2016       MISTER-CLASSIC (Termin ještě není definitivní)

Do hodnocení A-H-C SUPERCUPbudou započítávány pouze Timingové zkoušky s různými obměnami (např. Roll-zkoušky, skrýté měření atd.), v žádném případě nebudou započítávány Průměrové zkoušky, Rychlostní zkoušky nebo Zábavné zkoušky

 Jednotlivé akce se řídí pravidly silničního provozu, přičemž nesmí být překročen rychlostní průměr 50km/h. Ze závazného průměru jsou vyjmuty spojovací etapy.

 Vedení trati, časové kontroly, kontroly průjezdů atd.budou vypsány v Roadbooks jednotlivých akcí. V nich budou k nalezení také všechny potřebné informace, tak aby bylo možné trasu jednoznačně absolvovat. Zhruba 99% délky trasy vede po zpevněných silnicích, betonu a asfaltu.

Hodnocení:

Abyste se dostali do hodnocení A-H-C Supercup, je nuté na přihlášce jednotlivých akcí zaškrtnout účast na A-H-C Supercup.

Výsledky A-H-C Supercup jsou výčtem celkových hodnocení v jednotlivých oldtimer rallye, přičemž započítávány jsou pouze timingové zkoušky (jak popsáno výše).

Body se rozdělují následujícím způsobem:

1.místo: 25 bodů              11.místo: 10 bodů
2.místo: 22 bodů              12.místo: 9 bodů
3.místo: 20 bodů              13.místo: 8 bodů
4.místo: 18 bodů              14.místo: 7 bodů
5.místo: 16 bodů              15.místo: 6 bodů
6.místo: 15 bodů              16.místo: 5 bodů
7.místo: 14 bodů              17.místo: 4 body
8.místo: 13 bodů              18.místo: 3 body
9.místo: 12 bodů              19.místo: 2 body
10.místo: 11 bodů             20.místo: 1 bod

Na nejlepší výsledek ze zahraniční rallye obdrží každý z týmu Jokera = body se zdvojnásobí! Pro startující z jiné země, než je země pořadatele, se zdvojnásobují body na té z rallye, kde mají nejlepší výsledek ze všech 6ti akcí.

Účastníci:


Účastnit se mohou všichni, kdo jsou držiteli platného řidičského oprávnění v zemích pořadatelů.První jmenovaný řidič určuje jméno teamu, změny spolujezdce během sezony jsou povoleny.

Vozidla:

Oprávněny k účasti jsou historické automobily do roku (včetně) 1986. Nákladní vozidla, vojenská vozidla popř.vozidla s maskovacím lakování nebo podobná nejsou oprávněna ke startu.

Všechna účastnící se vozidla musejí být povolena k provozování na pozemních komunikacích. Účast s vozidlem na zkušebních nebo převozních značkách je možná v rámci zákonných omezení.

Za povolení vozidel k provozování vozidel na pozemních komunikacích ručí řidič a majitel vozidla.


Pomůcky:

Použití povolených pomůcek je popsáno v rozpisech jednotlivých rallye.

Časy jízdy:

Každý účastník obdrží časy jízd ve formě časové tabulky a/nebo předepsáno na startovací kartě. Během akcí je nutné striktně dodržovat pravdila silničního provozu.Průměrna rychlost 50km/h nesmí být překročena.Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z hodnocení jezdce, kteří tyto podmínky nebudou dodržovat.

Na celé délce trasy jsou plánovány zvláštní zkoušky.

Startovné:

SérieA-H-C-Supercup je pro účastníky bez startovného!

Všeobecné / Ručení:

S odevzádním přihlášky akceptují řidiči podmínky rozpisu včetně případných dodatečných průvodních předpisů.

Všichni řidiči se zavazují během celé akce dodržovat pravidla silničního provozu a prohlašují odevzdáním přihlášky neodvolatelně, že přebírají civilní i trestní zodpovědnost za všechny jimi a jejich vozidly případně způsobené škody na osobách, věcech a majetku. Dále berou na vědomí, že zodpovědnosti za tyto škody se zříkají pořadatelé a všechny úřady, organizace a jednotlivci, kteří s akcemi mají co do činění.

Pokud na základě škody způsobené účastníkem nebo jeho vozidlem budou vzneseny nároky třetími osobami vůči organizátorům, je nutné organizátora a další strany hajít proti žalobě a nahradit škodu.

Řidiči prohlašují, že se ujistili, že vozidlo odpovídá těmto předpisům. Dále řidiči potvrzují, že jsou držiteli oprávnění řídit zúčastněné vozidlo v jednotlivých zemích organizátorů.

Dále se bere na vědomí, že fotografie, filmové a video záběry pořízené během akcí mohou být použity pro účely PR, a že tím nevznikají žádné nároky, a to ani tehdy, pokud tato zveřejnění nesouvísí přímo s přádanou akcí.

Výsledky jednotlivých akcí najdete na jejich domovských stránkách, celkové hodnocení bude zveřejněno na hlavní straně A-H-C SUPERCUP www.e4cc.com.